User rated thread - iPhone 7plus quốc tế giá tốt nhất thị trường