User rated thread - Cần Bán - MÚT XỐP EPS CÁCH NHIỆT NHÀ YẾN, MÔ HÌNH 0908788511