User rated thread - Cần Bán - ông gió mềm cách nhiệt có bảo ôn 0908788511