User rated thread - Cần Bán - TẤM XỐP XPS CÁCH ÂM NÂNG NỀN TỐT 0908788511