bán đồ cũ

  1. admin

    Bán đồ cũ không dùng đến

    Xin chào các bạn Hiện nay Việt Nam đang trở nên quá tải về nguồn rác thải, đặc biệt trong các gia đình Từ những món đồ cũ không dùng đến đối với chúng ta nó cũng chỉ như 1 vật thể vô chi vô giác không có giá trị xử dụng. Tuy nhiên vẫn còn có các gia đình tại những vùng quê nghèo thì giường như...