bàn thu ngân sỉ

  1. tranthithuytrang0902

    Cần Bán  Cung cấp sỉ bàn thu ngân trên toàn quốc

    CHUYÊN SẢN XUẤT BÀN THU NGÂN CUNG CẤP SỈ TRÊN TOÀN QUỐC + Tên gọi : Bàn thu ngân siêu thị, hoặc Quầy tính tiền + Tính năng của sản phẩm : sử dụng tại siêu thị, quầy tạp hóa, cửa hàng tiện lợi vị trí thu ngân đứng để lắp đặt các máy móc liên quan đến việc thanh toán sau khi lựa chọn sản phẩm...