cần bán đồng hồ rolex

  1. T

    Cần Bán  Đồng hồ rolex

    Cần bán đồng hồ rolex Em có chiếc đồng hồ rolex chạy cơ đã xử dụng khoảng 3 năm rồi nhưng nay do được tặng chiếc đồng hồ mới đẹp hơn Nên em có nhu cầu bán lại chiếc cũ này cho chị nào có nhu cầu xử dụng, tuy cũ nhưng em đảm bảo về chất lượng và mẫu mã thời trang của em nó. Anh chị có thể để lại...