cổng từ an ninh thư viện

  1. tranthithuytrang0902

    Giải pháp cổng từ an ninh shop thư viện

    CỔNG TỪ AN NINH Cổng từ an ninh là một giải pháp phòng ngừa trộm cắp tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ hay thư viện bằng điện tử. Đi theo đó tem từ được gắn lên các sản phẩm, và sẽ được vô hiệu hóa khi thanh toán sản phẩm, nhằm ngăn ngừa kẻ gian và giúp cho quá trình quản lý, thanh toán diễn...