khóa học bám huyệt

  1. mskhanhngan

    Nghề  Học Xoa Bóp Bấm huyệt tại hồ chí minh

    ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP BẤM HUYỆT (Cấp chứng chỉ theo quy định Bộ Y Tế) Cuộc sống càng hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao, các trung tâm chăm sóc sức khỏe, các spa chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp ngày càng nhiều, Nhu cầu công việc ổn định đối với người có kỹ thuật xoa...