lớp giảng viên

  1. mskhanhngan

    C1,2,3  CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ- ĐH _ Có khóa cấp tốc

    KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CẤP (Thường Xuyên Có Lớp Tại Tphcm, Hà Nội, Đà Nẵng) CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM: Là điều kiện cần cho học viên không hoặc chưa tốt nghiệp chuyên nghành sư phạm muốn làm công tác giảng dạy tại các trường học , các trung tâm, các cơ sở giáo dục…. theo yêu cầu của...