quy định chung của diễn đàn

  1. admin

    Quy Định Dành Cho Khách Đăng Tin

    Xin chào các bạn Đây là những quy định chung của chúng tôi Đề nghị quý bạn tham gia diễn đàn Tuân thủ các quy định của hopcho247.com 1 - Đăng tin đúng theo chuyên đề 2 - Đăng tin phải kèm theo ảnh 3 - Đăng chi tiết sản phẩm dịch vụ 4 - Nghiêm cấm đăng các tin chính trị 5 - Nghiêm cấm quảng bá...