tay xoay ba chấu

  1. Toàn An Mart

    Tay Xoay Ba Chấu Lớn ( Full Height Turnstyle)

    Tay Xoay Ba Chấu Lớn ( Full Height Turnstyle) Cửa kiểm soát lớn truy cập bằng thẻ được lắp đặt ngày càng rộng rãi tại các kho hàng, kho dược, nhà máy, khu vực hạn chế ra vào, nhà máy, công trường, thậm chí là trung tâm Thương Mại Vincom cũng đã và đang lắp đặt hệ thông kiếm soát này Nó là...