thuoc chua benh tom

  1. hoangthachadv

    Phòng và trị bệnh nuôi tôm hiệu quả 2019

    Hiện nghành nuôi trồng thủy sản nói chung hay nuôi tôm, nuôi cá nói riêng thì khâu quan trọng nhất là phòng và áp dụng các loại thuốc chữa bệnh tôm sao cho hiệu quả nhất, từ đó tiết kiệm đầu vào, tăng năng suất vụ nuôi, tỷ lệ tôm sống cao,. để không bị thiệt hại. Công ty TNHH Tân Huy Hoàng là...